Projektujemy i wykonujemy przewodowe oraz bezprzewodowe systemy alarmowe z możliwością:

 •  powiadomienia o alarmie poprzez linie TP i sieć GSM,
 • powiadomienia o alarmie na telefon klienta lub do firmy ochroniarskiej,
 • powiadomienia o alarmie komunikatem głosowym lub SMS-em uzbrajania i rozbrajania alarmu poprzez
 • pilota zdalnego sterowania (podobnie jak w przypadku alarmu samochodowego),
 • uzbrajania i rozbrajania alarmu poprzez karty zbliżeniowe,

 • powiadomienia o alarmie poprzez linie TP i sieć GSM,
 • powiadomienia o alarmie na telefon klienta lub do firmy ochroniarskiej,
 • zdalnego sterowania (podobnie jak w przypadku alarmu samochodowego),
 • uzbrajania i rozbrajania alarmu poprzez karty zbliżeniowe,

Uzupełnieniem wewnętrznego systemu alarmowego może być system zewnętrzny

W dzisiejszych czasach coraz częściej stosuje się w przypadku domów i posesji zewnętrzne systemy alarmowe postaci systemów naziemnych, które buduje się z wykorzystaniem następujących elementów:

 • aktywne bariery podczerwieni
 • czujki dualne PIR/MW
 • aktywne bariery mikrofalowe
 • pasywne czujki podczerwieni PIR

Odpowiednio zaprojektowany system zewnętrznej ochrony obiektu powinien pracować w taki sposób, aby czas potrzebny do sforsowania zabezpieczeń mechanicznych przez intruza był dłuższy od czasu zadziałania sygnalizacji alarmu i dotarcia służb interwencyjnych. Zewnętrzny system alarmowy w dużym stopniu podnosi wartość zainstalowanego systemu bezpieczeństwa oraz pozwala na skrócenie czasu wykrycia, co pozytywnie wpływa na efektywność pracy instalacji alarmowej.

Zapraszamy do kontaktu