Internet bez ograniczeń

Poprzez tani i powszechny dostęp do sieci internetowej oferujemy każdemu nieograniczony dostęp do wiedzy i najbardziej aktualnych informacji naukowych, kulturowych, prasowych co stanowi duże ułatwienie w pracy zarówno firm, jak również pracy domowej czy szkolnej.

Oferujemy szybki radiowy dostęp do Internetu z wykorzystaniem najnowszej technologii oraz wysokiej jakości sprzętu. Swoim zasięgiem obejmujemy wiele miejscowości powiatów: nowosądecki, gorlicki i tarnowski.

Cennik usług dostępu do sieci Internet technologia radiowa N/AC/LTU

Technologia światłowodowa

Szczegóły dotyczące umowy na czas n/o

1. koszt montażu przy umowie na czas n/o wynosi 250 zł gdyż Abonent ponosi koszt zakupu urządzenia Abonenckiego (dotyczy technologii radiowej).
2. W sytuacji gdy Abonent posiada własne urządzenie abonenckie a te spełnia wymogi techniczne i jest możliwe jego zainstalowanie (np. pozostało po rozwiązaniu umowy z innym Dostawcą) kosztu montażu nie ponosi.
3. Ceny podane przy umowie na czas n/o ( czas nieokreślony) dotyczą tylko tych Abonentów którzy posiadają własne urządzenie Abonenckie (dotyczy technologii radiowej).
4. W sytuacji gdy Abonent miał umowę na czas określony (urządzenie Abonenckie zostało mu wypożyczone i jest ono własnością Operatora) a jej czas upłynął to mimo iż z mocy regulaminu umowa automatycznie stała się umową na czas n/o to wysokość Abonamentu pozostaje bez zmian (czyli jak przy umowie na czas określony)

Pozostałe wyjaśnienia

1. istnieje możliwość otrzymania indywidualnego zewnętrznego adresu IP
2. Taryfa nocna obowiązuje od 23:00 do 9:00, dla umów zawartych po dniu 8.02.2016r.
3. Istnieje możliwość zakupu łącz symetrycznych (wycena indywidualna, nie dotyczy łączy światłowodowych gdyż wtedy łącza i tak są symetryczne )
4. Dzięki zastosowanej technologii oraz wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia prędkości przez nas oferowane w 99% są dostępne 24h, aczkolwiek nie są to prędkości gwarantowane
5. wszystkie podane ceny są cenami brutto przy aktualnie obowiązującym podatku VAT
6. Powyższy cennik obowiązuje od 01.07.2020 r.

Zapraszamy do kontaktu